Infomacje

Inicjatywa kilku europejskich organizacji spowodowała powstanie prężnego partnerstwa, opartego na stworzeniu sieci kobiet z obszarów wiejskich.
Partnerzy za cel stawiają sobie sformalizowanie powiązań pomiędzy organizacjami zajmującymi się obszarami wiejskimi oraz kwestiami dotyczącymi kobiet. Już w pierwszych kontaktach między naszymi organizacjami odkryliśmy kilka tematów, które są powszechne na obszarach wiejskich i dotyczą kobiet z różnych krajów.
Główne zainteresowania to ochrona dziedzictwa kulturowego, współtworzonego przez kobiety na obszarach wiejskich, np. w sferze rękodzieła, potraw regionalnych czy renowacji zabytków.

Wychodząc poza aspekt tradycji i kultury kobiet na obszarach wiejskich, projekt może poruszać wiele problemów takich jak np. możliwości kobiet chcących założyć własną działalność gospodarczą, aktywizacja zawodowa, projekty finansowane przez UE dotyczące rolnictwa, uczestnictwo kobiet w społecznościach lokalnych, dostęp do informacji i edukacji, wolontariat, międzypokoleniowe uczenie się oraz wiele innych.

Aby bardziej sformalizować swoją działalność, partnerzy przygotują stronę internetową/bloga, gdzie objęte projektem organizacje mogą informować o swoich działaniach, wymieniać się doświadczeniami i służyć radą wszystkim zainteresowanym tą tematyką.

Podczas spotkań projektowych każdy gospodarz ma za zadanie ukazać wszystkie ważne aspekty życia kobiet ze swojego regionu – z przeszłości oraz teraźniejszości. Każdy z partnerów przygotuje również newsletter, który zostanie opublikowany w naszym serwisie. Ich obowiązkiem będzie także przygotowanie pisemnej oraz ustnej prezentacji najważniejszych aspektów działań kobiet z obszarów wiejskich w swoim kraju.

Na stronie internetowej projektu znajdzie się również wspólnie uzgodniony manifest, w którym partnerzy umieszczą zasady kontaktowania się, zdefiniują dalszą, trwałą współpracę zarówno między organizacjami jak i indywidualnych kobiet.

Kobiety z obszarów wiejskich w całej Europie bardzo często są obciążone wieloma obowiązkami, ale także ograniczonymi możliwościami działania.
Wymiana doświadczeń partnerów z różnych części Europy doprowadzi do stworzenia sieci, w której kobiety z różnych obszarów wiejskich UE razem mogą stać się bardziej widoczne, mogą też zdobywać informacje o sprawach, które ich dotyczą.

Wspólne pomysły i cele związane z rozwojem kobiet z obszarów wiejskich zmotywowały nas do połączenia sił i działania na rzecz kobiet, które często są pomijane i zapomniane, choć ich działalność ma ogromne znaczenia dla rozwoju ich regionów i społeczności.

W wielu przypadkach kobiety dostają mniejsze wynagrodzenia za swoją pracę, mają gorszy dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej. Ponadto, zdarza się, że informacje na temat możliwości uzyskania funduszy unijnych lub krajowych nie są w odpowiedni sposób przekazywane na niektórych obszarach. Tym bardziej należy więc usilnie promować przedsiębiorczość kobiet i możliwości uzyskiwania wsparcia finansowego.

Ważnym aspektem jest fakt niedostatecznej reprezentacji kobiet
w społeczeństwie obywatelskim, choć jednocześnie kobiety z obszarów wiejskich są tymi, które zachowują tradycje, zwyczaje i dziedzictwo kulturowe w większości krajów europejskich.

Nasze partnerstwo będzie zatem tworzyć wspólną platformę, gdzie kobiety i organizacje mogą dzielić się pomysłami, możliwościami, doświadczeniami i narzędziami. Będziemy wymieniać się dobrymi praktykami, a wizyty studyjne ukażą aspekty życia kobiet na obszarach wiejskich w każdym z krajów, od przeszłości aż po dziś. Chcemy dzielić się kulturą i tradycją swoich regionów, komunikować się ze sobą i wspólnie stawiać czoła problemom, by poprawiać jakość życia kobiet z obszarów wiejskich.

Ponadto skutkiem naszego partnerstwa będzie opracowanie różnych strategii rozwoju aktywnego uczestnictwa i wzmacniania tożsamości europejskiej wśród mieszkanek wsi.

Manifest jest oficjalnym wspólnym oświadczeniem wizji, która przyświeca wszystkim członkom.