facebook linkedin xing

EU flag LLP EN-01

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ENWRA Info

We had 9 meetings in Rubielos/Spain, Paphos/Cyprus, Enniskillen/Northern Ireland, Bekescsaba/Hungary, Konya/Turkey, Welver-Dinker/Germany and again in Paphos/Cyprus and finally in Tneczynek (near Krakow/Poland). Under "results" you will find all the the summaries in a few days. 
If you need more information, don't hesitate to contact the coordinator or the administrator of this Homepage:

mpapather (a) yahoo.com

Dieter.Schulze (a) inibia.eu 

ENWRA-Network

You are an organization that is concerned with the situation of rural women?
You have experiences that you want to share with us and exchange?
You want to be part of a network where we want to bring our experiences into public and share?

Then you can login here.

Your data will remain confidential and you can unsubscribe at any time from the network!

Disclaimer

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Imprint

Coordinator of ENWRA
Organization for Promotion of European Issues
Michalis I. Papatherapontos
Sehit Moustafa 14
8016 Paphos
Cyprus
Email: mpapather (a) yahoo.com

Coordinator of the website
INIBIA EWIV
Dieter Schulze
Eichenallee 5
59514 Welver-Dinker
Germany
Email: Dieter.Schulze (a) inibia.eu

Who's Online

We have 13 guests and no members online

Infomacje

Inicjatywa kilku europejskich organizacji spowodowała powstanie prężnego partnerstwa, opartego na stworzeniu sieci kobiet z obszarów wiejskich.
Partnerzy za cel stawiają sobie sformalizowanie powiązań pomiędzy organizacjami zajmującymi się obszarami wiejskimi oraz kwestiami dotyczącymi kobiet. Już w pierwszych kontaktach między naszymi organizacjami odkryliśmy kilka tematów, które są powszechne na obszarach wiejskich i dotyczą kobiet z różnych krajów.
Główne zainteresowania to ochrona dziedzictwa kulturowego, współtworzonego przez kobiety na obszarach wiejskich, np. w sferze rękodzieła, potraw regionalnych czy renowacji zabytków.

Wychodząc poza aspekt tradycji i kultury kobiet na obszarach wiejskich, projekt może poruszać wiele problemów takich jak np. możliwości kobiet chcących założyć własną działalność gospodarczą, aktywizacja zawodowa, projekty finansowane przez UE dotyczące rolnictwa, uczestnictwo kobiet w społecznościach lokalnych, dostęp do informacji i edukacji, wolontariat, międzypokoleniowe uczenie się oraz wiele innych.

Aby bardziej sformalizować swoją działalność, partnerzy przygotują stronę internetową/bloga, gdzie objęte projektem organizacje mogą informować o swoich działaniach, wymieniać się doświadczeniami i służyć radą wszystkim zainteresowanym tą tematyką.

Podczas spotkań projektowych każdy gospodarz ma za zadanie ukazać wszystkie ważne aspekty życia kobiet ze swojego regionu – z przeszłości oraz teraźniejszości. Każdy z partnerów przygotuje również newsletter, który zostanie opublikowany w naszym serwisie. Ich obowiązkiem będzie także przygotowanie pisemnej oraz ustnej prezentacji najważniejszych aspektów działań kobiet z obszarów wiejskich w swoim kraju.

Na stronie internetowej projektu znajdzie się również wspólnie uzgodniony manifest, w którym partnerzy umieszczą zasady kontaktowania się, zdefiniują dalszą, trwałą współpracę zarówno między organizacjami jak i indywidualnych kobiet.

Kobiety z obszarów wiejskich w całej Europie bardzo często są obciążone wieloma obowiązkami, ale także ograniczonymi możliwościami działania.
Wymiana doświadczeń partnerów z różnych części Europy doprowadzi do stworzenia sieci, w której kobiety z różnych obszarów wiejskich UE razem mogą stać się bardziej widoczne, mogą też zdobywać informacje o sprawach, które ich dotyczą.

Wspólne pomysły i cele związane z rozwojem kobiet z obszarów wiejskich zmotywowały nas do połączenia sił i działania na rzecz kobiet, które często są pomijane i zapomniane, choć ich działalność ma ogromne znaczenia dla rozwoju ich regionów i społeczności.

W wielu przypadkach kobiety dostają mniejsze wynagrodzenia za swoją pracę, mają gorszy dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej. Ponadto, zdarza się, że informacje na temat możliwości uzyskania funduszy unijnych lub krajowych nie są w odpowiedni sposób przekazywane na niektórych obszarach. Tym bardziej należy więc usilnie promować przedsiębiorczość kobiet i możliwości uzyskiwania wsparcia finansowego.

Ważnym aspektem jest fakt niedostatecznej reprezentacji kobiet
w społeczeństwie obywatelskim, choć jednocześnie kobiety z obszarów wiejskich są tymi, które zachowują tradycje, zwyczaje i dziedzictwo kulturowe w większości krajów europejskich.

Nasze partnerstwo będzie zatem tworzyć wspólną platformę, gdzie kobiety i organizacje mogą dzielić się pomysłami, możliwościami, doświadczeniami i narzędziami. Będziemy wymieniać się dobrymi praktykami, a wizyty studyjne ukażą aspekty życia kobiet na obszarach wiejskich w każdym z krajów, od przeszłości aż po dziś. Chcemy dzielić się kulturą i tradycją swoich regionów, komunikować się ze sobą i wspólnie stawiać czoła problemom, by poprawiać jakość życia kobiet z obszarów wiejskich.

Ponadto skutkiem naszego partnerstwa będzie opracowanie różnych strategii rozwoju aktywnego uczestnictwa i wzmacniania tożsamości europejskiej wśród mieszkanek wsi.

Manifest jest oficjalnym wspólnym oświadczeniem wizji, która przyświeca wszystkim członkom.