facebook linkedin xing

EU flag LLP EN-01

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ENWRA Info

Wir hatten 9 Sitzungen im Rubielos/Spanien, Paphos/Zypern, Enniskillen/Nordirland, Bekescsaba/Ungarn, Konya/Türkei, Welver-Dinker/Deutschland, erneut in Paphos/Zypern und schließlich in Tneczynek (in der Nähe von Krakau/Polen). Unter "Ergebnisse" finden Sie alle Zusammenfassungen.
Wenn Sie mehr Informationen benötigen, zögern Sie nicht, den Koordinator oder den Administrator dieser Homepage anzusprechen:

mpapather (a) yahoo.com

Dieter.Schulze (a) inibia.eu 

ENWRA-Network

Sie sind eine Organisation, die sich mit der Situation von Landfrauen beschäftigt?
Sie haben Erfahrungen, die Sie mit uns teilen und austauschen möchten?
Sie möchten mit uns ein Netzwerk gründen, in dem wir unsere Erfahrungen zusammenbringen wollen?

Dann können Sie sich hier anmelden.

Ihre Daten werden vertraulich behandelt und Sie können sich jederzeit wieder aus dem Netzwerk abmelden!

Disclaimer

 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

Impressum

Koordinator von ENWRA
Organization for Promotion of European Issues
Michalis I. Papatherapontos
Sehit Moustafa 14
8016 Paphos
Cyprus
Email: mpapather (a) yahoo.com

Koordinator der Website
INIBIA EWIV
Dieter Schulze
Eichenallee 5
59514 Welver-Dinker
Germany
Email: Dieter.Schulze (a) inibia.eu

Who's Online

Aktuell sind 7 Gäste und keine Mitglieder online

Infomacje

Inicjatywa kilku europejskich organizacji spowodowała powstanie prężnego partnerstwa, opartego na stworzeniu sieci kobiet z obszarów wiejskich.
Partnerzy za cel stawiają sobie sformalizowanie powiązań pomiędzy organizacjami zajmującymi się obszarami wiejskimi oraz kwestiami dotyczącymi kobiet. Już w pierwszych kontaktach między naszymi organizacjami odkryliśmy kilka tematów, które są powszechne na obszarach wiejskich i dotyczą kobiet z różnych krajów.
Główne zainteresowania to ochrona dziedzictwa kulturowego, współtworzonego przez kobiety na obszarach wiejskich, np. w sferze rękodzieła, potraw regionalnych czy renowacji zabytków.

Wychodząc poza aspekt tradycji i kultury kobiet na obszarach wiejskich, projekt może poruszać wiele problemów takich jak np. możliwości kobiet chcących założyć własną działalność gospodarczą, aktywizacja zawodowa, projekty finansowane przez UE dotyczące rolnictwa, uczestnictwo kobiet w społecznościach lokalnych, dostęp do informacji i edukacji, wolontariat, międzypokoleniowe uczenie się oraz wiele innych.

Aby bardziej sformalizować swoją działalność, partnerzy przygotują stronę internetową/bloga, gdzie objęte projektem organizacje mogą informować o swoich działaniach, wymieniać się doświadczeniami i służyć radą wszystkim zainteresowanym tą tematyką.

Podczas spotkań projektowych każdy gospodarz ma za zadanie ukazać wszystkie ważne aspekty życia kobiet ze swojego regionu – z przeszłości oraz teraźniejszości. Każdy z partnerów przygotuje również newsletter, który zostanie opublikowany w naszym serwisie. Ich obowiązkiem będzie także przygotowanie pisemnej oraz ustnej prezentacji najważniejszych aspektów działań kobiet z obszarów wiejskich w swoim kraju.

Na stronie internetowej projektu znajdzie się również wspólnie uzgodniony manifest, w którym partnerzy umieszczą zasady kontaktowania się, zdefiniują dalszą, trwałą współpracę zarówno między organizacjami jak i indywidualnych kobiet.

Kobiety z obszarów wiejskich w całej Europie bardzo często są obciążone wieloma obowiązkami, ale także ograniczonymi możliwościami działania.
Wymiana doświadczeń partnerów z różnych części Europy doprowadzi do stworzenia sieci, w której kobiety z różnych obszarów wiejskich UE razem mogą stać się bardziej widoczne, mogą też zdobywać informacje o sprawach, które ich dotyczą.

Wspólne pomysły i cele związane z rozwojem kobiet z obszarów wiejskich zmotywowały nas do połączenia sił i działania na rzecz kobiet, które często są pomijane i zapomniane, choć ich działalność ma ogromne znaczenia dla rozwoju ich regionów i społeczności.

W wielu przypadkach kobiety dostają mniejsze wynagrodzenia za swoją pracę, mają gorszy dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej. Ponadto, zdarza się, że informacje na temat możliwości uzyskania funduszy unijnych lub krajowych nie są w odpowiedni sposób przekazywane na niektórych obszarach. Tym bardziej należy więc usilnie promować przedsiębiorczość kobiet i możliwości uzyskiwania wsparcia finansowego.

Ważnym aspektem jest fakt niedostatecznej reprezentacji kobiet
w społeczeństwie obywatelskim, choć jednocześnie kobiety z obszarów wiejskich są tymi, które zachowują tradycje, zwyczaje i dziedzictwo kulturowe w większości krajów europejskich.

Nasze partnerstwo będzie zatem tworzyć wspólną platformę, gdzie kobiety i organizacje mogą dzielić się pomysłami, możliwościami, doświadczeniami i narzędziami. Będziemy wymieniać się dobrymi praktykami, a wizyty studyjne ukażą aspekty życia kobiet na obszarach wiejskich w każdym z krajów, od przeszłości aż po dziś. Chcemy dzielić się kulturą i tradycją swoich regionów, komunikować się ze sobą i wspólnie stawiać czoła problemom, by poprawiać jakość życia kobiet z obszarów wiejskich.

Ponadto skutkiem naszego partnerstwa będzie opracowanie różnych strategii rozwoju aktywnego uczestnictwa i wzmacniania tożsamości europejskiej wśród mieszkanek wsi.

Manifest jest oficjalnym wspólnym oświadczeniem wizji, która przyświeca wszystkim członkom.

PROGRAMA EUROPEO

El proyecto Red Europea de Mujeres en Áreas Rurales (ENWRA) ha sido financiado a través el programa Grundtvig. El programa de la Unión Europea Grundvig se inicia en el año 2000 englobado hoy dentro de los marcos del programa Aprendizaje Permanente. Los objetivos del Programa Grundtvig son proporcionar formas de mejorar los conocimientos y habilidades de las personas adultas, manteniéndolas mentalmente en forma y mejorando su empleabilidad, pero no sólo se dirige a alumnos en edad adulta, sino también a profesores, formadores, personal docente y centros que prestan estos servicios. Esto incluye asociaciones pertinentes, organizaciones de asesoramiento, servicios de información, órganos políticos y otras entidades involucradas tanto en el aprendizaje permanente como en la educación de adultos a nivel local, regional y nacional , como por ejemplo ONGs, empresas, grupos de voluntariado y centros de investigación.

http://eacea.ec.europa.eu/llp/grundtvig/grundtvig_en.php   Información detallada de nuestro programa también se encuentra en el Manifiesto desde el principio de nuestro proyecto.

O programie

Projekt ENWRA - European Network for Women in Rural Areas (Europejska Sieć Kobiet z Obszarów Wiejskich) jest realizowany i finansowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, Projekty Partnerskie Grundtviga. Potrwa on do czerwca 2015 roku.

Celem programu jest zapewnienie osobom dorosłym możliwości polepszenia stanu ich wiedzy i umiejętności, zwiększenie potencjalnych szans na zatrudnienie.

Dotyczy to nie tylko edukacji dorosłych, ale także nauczycieli, trenerów, pracowników oświaty i instytucji, które świadczą te usługi. Należą do nich fundacje i stowarzyszenia, organizacje doradcze, portale informacyjne, organy polityczne i inne osoby zaangażowane w edukację dorosłych i uczenie się przez całe życie na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym: organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, grupy wolontariuszy i ośrodki badawcze.

http://eacea.ec.europa.eu/llp/grundtvig/grundtvig_en.php   Szczegółowe informacje o naszym programie można również znaleźć w Manifeście sporządzonym na samym początku naszego projektu.